Návrh činnosti na rok 2023

 • spolupráce s vedením města Hluk (intravilán);

 • spolupráce s vedením města Hluk (extravilán);

 • zajistit účast našich členů při projednávání probíhajících pozemkových úprav;

 • propracovat návrh naučných stezek v okolí Hluku (celá organizace);

 • Den úklidu země spolu se ZŠ Hluk;

 • zúčastnit se akce Rok konikleců a uspořádat putovní výstavu v Hluku;

 • vybudování studánky na památku Míše Beníčkové;

 • spolu s městem dokončit čištění PP Červená skalka – rizikové kácení;

 • spolupracovat s městem při dokončení kanalizace ve městě;

 • spolupracovat s městem při odstraněné sedimentů z koryta potoka Okluky;

 • vytvořit projekt Obnova tůní a mokřadů v korytě potoka z Miliových luk a zařadit jej do dotačního programu NPO-POPFK;

 • brigáda při obnově tůní v Zatrávničí