Český svaz ochránců přírody Hluk

… to je Hluk, městečko jak peníz v dlani uprostřed ladné doliny, uvězněné lesy, uvolněné rybníky, posvěcené horami s dobrým vínem, městečko u formanské cesty, kde se levně kupuje a dráže prodává, osada s chudou, ale pevnou tvrzí..

Velké čištění potoka (24. 4. 2021)

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Spolek má za cíl řešit ochranu, obnovu a životní prostředí v Hluku. Spolek se bude účastnit správních řízení vedených podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vodoprávních řízení dle vodního zákona, obhajovat právo občanů na zdravé životní prostředí, napomáhat zajišťovat právo občanů na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.​