O nás

Nejsme jenom nadšenci, kteří se snaží udělat něco dobrého pro přírodu, ale máme mezi sebou také profesionální odborníky a zkušené dobrovolníky. Máme sídlo na nám. Komenského 158 (Infocentrum).

 

Organizační struktura

Stanislav Krejčiřík

Předseda

Tel.: 608 877 849

Zuzana Poláková

Člen výboru (hospodář)

Tel.: 777 342 393

Marie Křiváková

člen výboru

Marie Krejčiříková

Revizní pracovník

Zájemci o členství

Výše členských příspěvků je stanovena takto:

  • výdělečně činný:          500 Kč/rok
  • nevýdělečně činný:      250 Kč/rok
  • důchodce nad 70 let:   100 Kč/rok
  • rodinné členství:          600 Kč/rok

Přihláška

Formulář – členství v ČSOP Hluk

Naše stanovy

Výroční zprávy

Facebook:

Kdo jsme

Český svaz ochránců přírody v Hluku (ČSOP Hluk) je spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o přírodu a životní prostředí v našem regionu. Naším posláním je ochrana a obnova přírody a krajiny, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Vznikli jsme v lednu roku 2019. Naše činnost je rozmanitá, jedno má však společné – odehrává se především v terénu. Pečujeme o přírodně zajímavá území a představujeme je veřejnosti, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, snažíme se o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území našeho katastru. Nedílnou součástí našeho života je výchovná práce s dětmi a mládeží. Vzděláváme ale i dospělou veřejnost. Účinně chráníme přírodu tím, že se aktivně účastníme rozhodování ve správních řízeních. Od většiny obdobně zaměřených organizací se odlišujeme
tím, že těžištěm naší činnosti je práce dobrovolníků v naší základní organizaci, která má vlastní právní osobnost.

Ochrana biodiversity

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o cenné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání naší organizace.

Naše prvořadé úkoly jsou:

Obnova starých mokřadů a tůní a obnova druhově bohatých trávníků na Kobylici