Dne 24. 4. 2021 se nám s pomocí města podařilo uskutečnit první velkou akci – čištění přírodní památky Okluky č. 2184. Jedná se o jediný povrchový výchoz púchovských slínů v rámci magurské flyše v České republice, známé jako Červená skalka. Metráky odpadu a naplaveného dřeva byly z lokality odvezeny, roztříděny a zlikvidovány. Bohužel nás ještě další metráky odpadu a dřeva čekají, než bude Červená skalka vypadat tak, aby se město za tuto jedinečnou přírodní památku nemuselo stydět. Úklidu se zúčastnili členové z řad ČSOP Hluk, oddílu judo, FS Klebetnice, DDM Hluk, DFS Hluboček, Žarúžek a také široká veřejnost. Všem účastníkům čištění velmi děkujeme, bez jejich pomoci bychom to skutečně nezvládli.

Co jsme nasbírali?