Čištění přírodní památky Okluky č.2184

Dne 24. 4. 2021 se nám s pomocí města podařilo uskutečnit první velkou akci – čištění přírodní památky Okluky č. 2184. Jedná se o jediný povrchový výchoz púchovských slínů v rámci magurské flyše v České republice, známé jako Červená skalka. Metráky odpadu a...

Jasenová

Jasenová Evropsky významná lokalita Kde se vrch Jasenová nachází a kudy se tam dostanete? Můžete vyrazit přímo z Hluku po stejné cestě jako na Kobylí hlavu, jen mezi oběma kopci odbočíte na druhou stranu (1). Nebo můžete dojet do Blatničky a vyrazit kolem kostela a...

Les Hluboček

Hluboček Kdo by neznal les Hluboček, každý občas zajde do „Hája“, jak se v Hluku říká. Hluboček je poměrně rozsáhlý lesní komplex tvořený z větší části karpatskými dubohabřinami, kde ve stromovém patře dominují habry, lípy a duby. Jen na málo místech „živoří“ husté...

PP Miliovy louky

Miliovy louky Miliovy louky už mají dobu své největší slávy za sebou. Kavyly a orchideje zde již nenajdete, přesto zde stále ještě roste celá řada zajímavých a krásných rostlin. Dolní enkláva je chráněná jako přírodní památka, horní je bez ochrany, ale pravidelně...

PP Babí hora

Babí hora Přírodní památka Babí hora chrání stepní louky na bývalých obecních pastvinách. Nachází se na svazích. Babí hory v nadmořské výšce 320-330 m n.m.. Vyhlášena byla v roce 1998 na ploše ca 1,2 ha a v posledních letech je víceméně pravidelně kosena. Mělká půda a...