Miliovy louky

Miliovy louky už mají dobu své největší slávy za sebou. Kavyly a orchideje zde již nenajdete, přesto zde stále ještě roste celá řada zajímavých a krásných rostlin. Dolní enkláva je chráněná jako přírodní památka, horní je bez ochrany, ale pravidelně kosená. Louky byly také v minulosti silně pohnojené, pravidelná seč jim ale svědčí a tak je perspektiva jejich vývoje dobrá.

Jak se sem dostanete?

Po polní cestě od dolního konce Hluku (1) nebo po polní cestě z Blatničky (2). Pokud půjdete z Hluku, je vhodné spojit s návštěvou PR Kobylí hlava.

Název lokality

Tyto louky byly botaniky v minulosti nazývány různě: Miliovy louky (dnešní název přírodní památky), Milejovy louky nebo dokonce Milionová louka. Základem názvu je pravděpodobně lidový název pro kavyl tenkolistý „Miliové péří“, který zde kdysi tvořil celé porosty. Peří podle dlouhého péřovitého přívěsku na obilce, který ji umožňuje létat ve větru a miliové snad proto, že tento kavyl byl místy dominantou zdejších stepí a suchých luk, tedy že ho bylo miliony.

Historie luk

Nejnovější výzkumy ukázaly, že zdejší louky mají dlouhou historii a pravděpodobně zde nikdy od doby ledové nerostl zapojený les. To naznačuje absence dřevěných uhlíků v půdním profilu, snad s výjimkou několika málo uhlíků jalovce a borovice. Tyto louky patřily kdysi lidem z Lipova jako zdroj sena pro koně a byly pravidelně kosené. Za socialistické éry byly bohužel poničené hnojením, vymizely kavyly i orchideje.

Růže galská nebo také keltská, protože její rozšíření v Evropě kopíruje někdejší keltské osídlení. Je to nízký keřík, který má květy největší ze všech evropských růží (až 10 cm v průměru). Používala se pro šlechtění okrasných růží.

Časné jaro

Jako první rozvétají na zdejších loukách prvosenky jarní a plicníky, tady konkrétně silně ohrožený plicník úzkolistý, který má úzké a štětinovitě chlupaté drsné listy (na rozdíl od častějšího plicníku měkkého, který je měkce chlupatý a má široké listy). Ve vlhčích sníženinách roste violka nízká, podobně jako na Jasenové.

Na okraji louky

…u cesty se objevuje kriticky ohrožený koukol polní. Tento plevel dřív rostl hojně v obilí, s čištěním a mořením osiva však zcela vymizel. Dnes již nemá šanci se rozmnožovat a šířit v polích, jeho dnešní výskyty v naší přírodě většinou pocházejí z umělých výsevů a mají jen přechodný charakter. Tento druh je tzv. archeofyt, tedy rostlina, která u nás není původní, ale dostala se k nám už dávno (do konce 15. století) a zdomácněla. Pochází pravděpodobně z východního Středozemí.

Později v létě

…kvete silně ohrožený hořec hořepník, který má rád vlhčí místa a je také živnou rostlinou vzácného modráska hořcového.