Jasenová

Evropsky významná lokalita

Kde se vrch Jasenová nachází a kudy se tam dostanete?

Můžete vyrazit přímo z Hluku po stejné cestě jako na Kobylí hlavu, jen mezi oběma kopci odbočíte na druhou stranu (1).

Nebo můžete dojet do Blatničky a vyrazit kolem kostela a přes vinohrady od jihu (2).

 

Dubohabřina
Ve stromovém patře dominuje jasan ztepilý a dub letní, dále zde najdete lípu velkolistou nebo habr obecný. V keřovém patře kvete před olistěním stromů dřín obecný, později třeba teplomilný klokoč zpeřený.

Kdo by neznal česnek medvědí….Výborný na pesto, polévku, špenát nebo jen tak na chleba s máslem. Dnes tak populární rostlinu ale naši předci moc nevyužívali – také proto jí dali název „medvědí“, tak se označovali věci pro člověka nevhodné a neužitečné, nehodilo se ani pro medvěda.
V lese na Jasenové najdete v předjaří celé porosty česneku medvědího a později na jaře pak záplavu jeho krásných bílých květů.

Mezi prvními rozkvétají v podrostu lesa vzácná violka bílá, typická kožovitými přezimujícími listy, jedovatý malý keřík lýkovec vonný nebo karpatský druh hvězdnatec čemeřicový

V dubohabřině na Jasenové je krásný a zajímavý hlavně jarní aspekt, kdy kvetou tzv. jarní efemeroidy, většinou geofyty s podzemními hlízkami, které využívají ke svému růstu a kvetení období, kdy stromy ještě nejsou olistěné a do lesa proniká dostatek světla.

Později na jaře a začátkem léta rozkvétá
celá řada dalších bylin.

Hrachor (lecha) jarní – květy mění barvu podle kyselosti buněčných šťáv, za mlada jsou růžové a pak modrají (zásaditá reakce), podobně jako plicník.

Na Jasenové se můžete potkat i se vzácnou dřevokaznou houbou lesklokorkou lesklou (Ganoderma lucidum), která roste hojnějijen v oblastech teplomilné květeny od června do listopadu v listnatých a smíšených lesích na kořenech a pařezech listnáčů.

Stepní louka

Na jihozápadních svazích dnes najdete docela pěknou stepní louku. V minulosti byla sice pohnojená, ale dnešní pravidelná seč jí prospívá. Lokalita byla známá botanikům už před 80 lety.
Pohled přes louku směrem na Kobylí hlavu. V popředí hvozdík kartouzek, ještě docela běžná rostlina z čeledi silenkovitých.

Vzácné druhy

Sasanka lesní roste u nás (navzdory svému jménu) na stepích nebo v lesních lemech. U nás je silně ohroženým druhem s výskytem v nižších nadmořských výškách. Kvete od května do června.

Hadinec červený roste u nás jen na jižní Moravě a je kriticky ohrožený.