Les Hluboček

Hluboček Kdo by neznal les Hluboček, každý občas zajde do „Hája“, jak se v Hluku říká. Hluboček je poměrně rozsáhlý lesní komplex tvořený z větší části karpatskými dubohabřinami, kde ve stromovém patře dominují habry, lípy a duby. Jen na málo místech „živoří“ husté...

PP Miliovy louky

Miliovy louky Miliovy louky už mají dobu své největší slávy za sebou. Kavyly a orchideje zde již nenajdete, přesto zde stále ještě roste celá řada zajímavých a krásných rostlin. Dolní enkláva je chráněná jako přírodní památka, horní je bez ochrany, ale pravidelně...

PP Babí hora

Babí hora Přírodní památka Babí hora chrání stepní louky na bývalých obecních pastvinách. Nachází se na svazích. Babí hory v nadmořské výšce 320-330 m n.m.. Vyhlášena byla v roce 1998 na ploše ca 1,2 ha a v posledních letech je víceméně pravidelně kosena. Mělká půda a...

PR Kobylí hlava – tzv. „Kobylica“

Kobylí hlava Chráněné území o malé rozloze, celkem ca 3,5 ha včetně teplomilnýchdoubrav, které stepní louku obklopují. Chrání se zde vegetaceširolistých suchých trávníků s posledním výskytem kavylu tenkolistéhov Hlucké pahorkatině a Bílých Karpatech vůbec. Jak se sem...