Kobylí hlava

Chráněné území o malé rozloze, celkem ca 3,5 ha včetně teplomilných
doubrav, které stepní louku obklopují. Chrání se zde vegetace
širolistých suchých trávníků s posledním výskytem kavylu tenkolistého
v Hlucké pahorkatině a Bílých Karpatech vůbec.

Jak se sem dostanete?

Polní cestou z dolního konce obce (1), kolem přehrady a na polní cestu (cyklostezku) směr Blatnička (2) nebo po silnici na Boršice a následně opět odbočka na polní cestu do Blatničky (3).

Historie lokality

Stepní louka v PR Kobylí hlava je pozůstatkem dřívějšího rozsáhlého komplexu stepních luk s kavyly v Hlucké
pahorkatině. Část byla rozorána, svahy Kobylí hlavy byly v sedmdesátých letech zalesněny. Malá luční enkláva nezarostla
jen díky nadšení pana Soviše, který ji dlouhá léta chodil kosit. Na jeho úsilí pak navázalo vyhlášení přírodní památky
1998 a následně přírodní rezervace 2002. Následovalo vyčištění horní části rezervace a jejích okrajů, prosvětlení
navazující doubravy a samozřejmě zajištění pravidelné seče už pod taktovkou Státní ochrany přírody.

Časně jarní vegetace

Pokud vyrazíte na vycházku na „Kobylicu“ na konci března nebo
začátkem dubna, zastihnete kvést jen několik časných druhů, zato však
nádherně barevně kvetoucích a vzácných: žlutě kvetoucí hlaváček jarní
a fialové zvonkovité květy koniklece velkokvětého. Na okraji lesa
možná ještě pokvetou žlutě dříny, v trávě objevíte nenápadné kvítky
prvních ostřic, jinak stepní vegetace ještě spí…. O něco později
rozkvete první orchidej – vstavač nachový.

K časně kvetoucím rostlinám patří i
mochna bílá, s květy podobnými
jahodníku, a 5-četnými sivými lístky

Pozdně jarní a časně letní vegetace

Pokud vyrazíte na vycházku později až koncem května nebo v červnu, zastihnete stepní louky v plném květu.
Jenom kavyly tenkolisté budou ještě spát….

Některé vzácnější rostliny

Ohroženost rostlin hodnotíme do několika kategorií na základě kritérií jako je počet lokalit, početnost populací a trend v
poslední době (zda druhu přibývá či výrazně ubývá). A1– vyhynulé, A2 – nezvěstné, C1 – kriticky ohrožené, C2 – silně ohrožené, C3 – ohrožené a C4 – vyžadující pozornost.

Na podzim

I v září a říjnu dovede lokalita potěšit oko, například fialovými kvítky astry chlumní nebo růžovými květy ocúnů. Ale pozor – ocúny jsou jedovaté, obsahují kolchicin – prudce jedovatý alkaloid, tzv. „mitotický jed“, který narušuje rozchod chromozómů při mitóze (buněčné dělení).

A co na závěr?

Při návštěvě lokality v jakoukoli roční dobu se chovejte k
přírodě citlivě. Netrhejte rostliny, některé z nich zde mají málo početné
populace (koniklec), některé rostliny jsou zase jedno- nebo dvouleté
(hadinec červený) a potřebují, aby květy odkvetly, uzrály a vysemenily se.
Jinak z lokality zmizí.