Hluboček

Kdo by neznal les Hluboček, každý občas zajde do „Hája“, jak se v Hluku říká. Hluboček je poměrně rozsáhlý lesní komplex tvořený z větší části karpatskými dubohabřinami, kde ve stromovém patře dominují habry, lípy a duby. Jen na málo místech „živoří“ husté smrkové porosty, na které je tu příliš sucho. V Hlubočku nebylo vyhlášeno žádné chráněné území, to však neznamená, že se zde nenachází zajímavá a vzácná vegetace a rostlinné druhy. Pojďme se společně do Hlubočku a jeho blízkého okolí podívat očima botanika.

Kam se společně vydáme?

1. Do malého jasanového luhu s ladoňkami a dymnivkami v podrostu v jihovýchodní části lesa
2. Na malou luku se včelínem na Padělkách
3. Na Prašnice – starý sad se zbytky suchých širolistých trávníků
4. Na Míkovický okraj lesa s violkou bílou

A povíme si něco o vegetaci a rostlinách, které potkáte porůznu v lese ledaskde, pokud se budete pozorně dívat. V Hlubočku najdete mnoho lesních cest a některé jsou značené i turistickými značkami.

Malý jasanový luhu s ladoňkami a dymnivkami v podrostu v jihovýchodní části lesa

Je to asi nejhezčí kousek lesa v celém území a jistě by zasluhoval i nějakou ochranu. Roste zde celá řada zajímavých rostlin a nevhodnější doba pro jejich zkoumání je v předjaří, kdy jsou stromy ještě bez listí, zato podrost hýří různými barvami. Klidně už na konci března nebo začátku dubna.

Ladoňka dvoulistá chlumní
Kromě Hlubočku se u nás tento poddruh ladoňky dvoulisté vyskytuje ještě u Veletin, v Kunovickém lese a Vlčnovském háji. Tyto lokality představují západní hranici jejího výskytu v Evropě. U ladoňky je zajímavé, že její pyl není žlutý ani oranžový, jak je běžné u většiny rostlin, ale modrý. 

Zajímavé houby

V předjaří můžete na tlejících větvích a kořenech listnatých stromů ukrytých v zemi najít zajímavou houbu ohnivec ze skupiny vřeckovýtrusých hub. Poznáte ji podle 2-5 cm širokých plodnic ohnivě červené barvy a miskovitého tvaru. Ohnivců u nás rostou 3 druhy: šarlatový, rakouský a jurský a rozpoznat se dají jen mikroskopicky. Často je najdete ještě mezi zbytky sněhu.

Na starém trouchnivějícím kmenu, který zde leží, můžete najít sírovec žlutooranžový. Tento „sírově“ žlutý choroš je zamlada jedlý, výborný je nakládaný v octu nebo připravený na smetaně s kari kořením, to potom připomíná kuřecí maso. Doporučujeme vyzkoušet 🙂

Louka se včelínem na Padělkách

Tahle malá loučka nezarostla lesem jen díky pravidelné podzimní seči, kdy se sjede parta kamarádů a společnými silami ji pokosí.

V červnu a červenci najdete na Padělkách, ale i na Prašnicích (třeba hned u rozcestníku) kvetoucí bohaté populace snědku jehlancovitého z čeledi chřestovitých. U nás se vyskytuje jen vzácně v Bílých Karpatech (silně ohrožený druh), hojnější je např. na jižním Slovensku. Ze stejné čeledi je i modřenec chocholičnatý, který zde najdete také.

Pozdní léto je na Padělkách ve znamení porostu kvetoucích černýšů hajních. Nápadné žluto-fialové zbarvení vzniká kombinací žlutých kvítků a fialově zbarvených listenů, které květy podepírají. Černýše, podobně jako kokrhele, jsou poloparazitické rostliny, které si minerální
látky berou od svého hostitele, kterým jsou nejčastěji výběžkaté trávy. V poslední době se kokrhele využívají i komerčně k potlačení dominanty a zvýšení druhové bohatosti louky.

U Hlubočku roste krásný kosatec trávovitý v lesních lemech, například na Padělkách. Jeho fialové květy voní sladce po meruňkách, zkuste si přičichnout 🙂
V lesních lemech roste i hluchavkovitá rostlina – medovník meduňkolistý.

Orchideje v Hlubočku – Hlístník je nezelená orchidej, která není schopná fotosyntézy. Živiny získává z odumřelé organické hmoty, je tzv. nezeleným saprofytem.

Okraj lesa u Míkovic

Je zajímavý výskytem vzácné violky bílé na několika místech, například i v blízkosti chráněné staré hrušně nebo v trávnících v okolí rekreačních chat. Má kožovité přezimující listy a kvete velmi brzy z jara.

Hrušeň u Míkovic – chráněný památný strom

Les Hluboček – běžná hajní květena

Do Hlubočku se můžete vypravit v kterékoli roční době a vždy tam bude hezky. V předjaří bude nejhezčí jasanový luh s ladoňkami, na přelomu jara a léta rozkvetou louky a konvalinky rozvoní les. Na podzim se listnatý les zbarví všemi barvami, porostou houby a na loukách pokvetou ocúny. Buďte prosím k přírodě ohleduplní, neodhazujte odpadky a nekřičte. Když se dobře zaposloucháte, rozeznáte plno různých ptačích písniček.