Babí hora

Přírodní památka Babí hora chrání stepní louky na bývalých obecních pastvinách. Nachází se na svazích. Babí hory v nadmořské výšce 320-330 m n.m.. Vyhlášena byla v roce 1998 na ploše ca 1,2 ha a v posledních letech je víceméně pravidelně kosena. Mělká půda a pravidelná seč udrží vegetaci řídkou, což podporuje výskyt konkurenčně slabých bylin včetně vstavače osmahlého.

Jak se sem dostanete?

Po silnici z Hluku směr Blatnička (1) nebo po cyklostezce k Dolnímu Němčí a pak po nové polní cestě (2).

Přírodní památka

…navazuje na ovocné sady, kde si v každém pásku hospodaří místní lidé různým způsobem. Vliv způsobu obhospodařování je na první pohled patrný, a tak tu najdete pásky zarostlé keři (hnízdiště pro ptáky), druhově bohaté trávníky, ale i druhově chudé intenzivněji obhospodařované porosty.

Na jaře

…se zdejší suché stepní louky probouzejí k životu jen pozvolna. Na začátku května zde najdete kvést hrachor panonský chlumní, fialovorůžový vítod větší, žlutý ledenec přímořský a na okrajích křovin lemový druh kamejku modronachovou.

Naopak v červnu je už stepní louka celá rozkvetlá ….

Mezi nejvzácnější rostliny na Babí hoře patří vstavač osmahlý, vzácná, u nás kriticky ohrožená orchidej s tmavě fialovými přilbami květů (špička květenství má tak „osmahlou“ barvu) a fialově skvrnitým pyskem. Každoročně jich vykvétá do 10 jedinců.

Na Babí hoře našla domov také zajímavá kudlanka nábožná. V létě se zde můžete potkat s dospělci, na jaře s jejich kokony. Páření kudlanek bývá nebezpečné pro samečka: ten buď stihne uletět nebo ho samička sežere.

Nenápadná, ale převelice vzácná: žluťucha jednoduchá svízelová, která se u nás vyskytuje jen v Bílých Karpatech a na několika lokalitách ve středních Čechách. Jméno svízelová dostal tento poddruh podle nápadně úzkých listů připomínající svízel syřišťový

Další nenápadný druh pichlavá máčka ladní – ta je naopak běžná a víc je jí tam, kde se páslo: zvířata se jí kvůli pichlavosti a tuhosti vyhýbají.

Babí hora je pěkná v každé roční době, v červnu zde ale zastihnete kvést největší počet druhů a pokud budete mít štěstí, ukáže se vám i vzácný vstavač osmahlý. Prosíme netrhejte ho, ani jiné rostliny, potřebují dokvést, aby dozrála semínka.