PR Kobylí hlava – tzv. „Kobylica“

Kobylí hlava Chráněné území o malé rozloze, celkem ca 3,5 ha včetně teplomilnýchdoubrav, které stepní louku obklopují. Chrání se zde vegetaceširolistých suchých trávníků s posledním výskytem kavylu tenkolistéhov Hlucké pahorkatině a Bílých Karpatech vůbec. Jak se sem...

Přírodovědná vycházka do okolí Hluku

Sešli jsme se ráno před tvrzí v počtu ca 35 účastníků, pověděli si něco o historii přírody a jejího zkoumání v Bílých Karpatech a vydali se společně do přírodní rezervace Kobylí hlava, přírodní památky Miliovy louky a do lesa i na louky na Jasenové. Ukázali jsme si...